Terug

Gegevenslevering lerarenregister, hoe zit dat nu?

Het aanleveren van de basisgegevens van leraren voor een register. Klinkt simpel maar veel organisaties en besturen ervaren het als een complexe opdracht. Ik sprak met Evelien Scheepstra van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als senior medewerker lerarenregister weet zij als geen ander hoe het er nu voor staat. Evelien helpt ons met het beantwoorden van een paar belangrijke vragen.

Onlangs werd duidelijk dat minister Slob een pas op de plaats maakt met het wettelijk verplicht stellen van het lerarenregister. De reden? De complexiteit. Minister Slob besluit om de wet in een aangepast tempo te implementeren. Waarbij er eerst aan opgestelde randvoorwaarden moet worden voldaan, voordat het lerarenregister verplicht gesteld wordt. De deadline van 1 augustus die de minister eerder communiceerde, is vanwege de complexiteit in het voortgezet onderwijs verschoven naar 31 december 2018.

De minister besloot wel om het portfoliogedeelte van het lerarenregister vanaf 1 augustus a.s. open te stellen. Leraren kunnen op vrijwillige basis hier toch al gebruik van maken. Om de leraren in staat te stellen zich te registreren in het register, is het wel nodig dat de school de gegevens aan DUO heeft aangeleverd.

Wat is de rol van DUO in relatie tot het lerarenregister?

DUO heeft een uitvoeringstaak gekregen als het gaat om het lerarenregister. Wij faciliteren en ondersteunen de aanlevering van de basisgegevens van schoolbesturen aan het lerarenregister. Voor sommige besturen is het verzamelen van alle benodigde gegevens een hele klus. Daarom is het voor organisaties goed en fijn om te weten dat ze er niet alleen voor staan. Niet alleen DUO helpt, ook administratiekantoren of partijen zoals IJK helpen daarbij.

Proces van gegevenslevering

Onderstaand schema laat het proces zien rondom het aanleveren van de gegevens.

Een organisatie heeft haar gegevens aangeleverd. Wat gebeurt er daarna?

Nadat de gegevens van de leraren in het register zijn opgenomen, is de leraar zelf aan zet. Met zijn DigID logt hij in om de registratie te voltooien en om zijn eigen portfolio te beheren. De registratie bestaat uit het controleren en aanvullen van de informatie. Hierna kan de leraar ervoor kiezen om te starten met zijn portfolio. Maar dit kan ook op een later moment. De leraar maakt de registratie compleet door aan te vullen welk onderwijs hij geeft. Nadat de organisaties de gegevens hebben geleverd, kan de leraar starten met zijn portfolio waarin hij zijn professionaliseringsactiviteiten bijhoudt.

Als een leraar al een portfolio heeft opgebouwd in het vrijwillige register (registerleraar.nl) kan de leraar tijdens de registratie zijn activiteiten eenvoudig importeren in het nieuwe lerarenregister. Kijk op www.lerarenregister.nl voor meer informatie.

Hoe zit het met uitzendkrachten en personeel via detachering?

Naast het reguliere personeel in loondienst moeten organisaties ook de uitzendkrachten en personeel via detachering aanleveren. Het uitzendbureau doet dit niet voor u. Een veelgestelde vraag: ’Mag ik de gegevens zoals het burgerservicenummer van deze leraar wel bezitten en doorleveren aan DUO?’ Ja, dat mag. Dat is bij wet vastgesteld. In de wet wordt gesproken over de bevoegdheid van de leraar en is er geen sprake van een arbeidsrelatie. Het komt erop neer dat alle leraren die onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag les geven aangeleverd moeten worden, ook als hij of zij niet in dienst is van het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag van de school moet dus in het bezit zijn van het BSN en mag dit enkel en alleen gebruiken met het doel om gegevens van de leraren aan te leveren aan DUO.

Waar kunnen organisaties en besturen terecht voor meer informatie?

DUO zit klaar om alle vragen te beantwoorden of om duidelijkheid te verschaffen over allerlei zaken rondom het lerarenregister. Zij zijn telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 12:00 op 050-599 9551 of per e-mail via gegevensleveringleraren@duo.nl. Zie ook duo.nl/zakelijk/lerarenportfolio/ voor meer informatie.