Terug

Een nieuwe cao voor het primair onderwijs

De PO-Raad, AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek, CNV Onderwijs, AVS en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Deze cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en is voorgelegd aan de leden van de PO-raad en de achterban van de vakbonden.

Op hoofdlijnen zijn de belangrijkste afspraken:

  • De loonsverhoging van 2,25% gaat in vanaf 1 januari 2021 en wordt met terugwerkende kracht uitbetaald.
  • Deze verhoging geldt voor alle medewerkers in het primair onderwijs.
  • In december 2021 wordt de eindejaarsuitkering eenmalig verhoogd van 6,3% naar 6,5%.

Over de 500 miljoen die het demissionaire kabinet recent beschikbaar heeft gesteld voor de verbetering van salarissen in het primair onderwijs maken de werkgeversorganisaties en de onderwijsvakbonden afspraken in de cao voor 2022. Op de site van de PO raad is een beknopte Q&A te vinden. Ook zijn de nieuwe salaristabellen hier opgenomen.

Inmiddels hebben de PO-raad en de vakbonden het cao-akkoord ondertekend. Daarmee zijn de nieuwe cao-afspraken voor 2021 op de valreep van het nieuwe jaar definitief.