Terug

De wet betaald ouderschapsverlof: de meest gehoorde irritaties, knelpunten en vragen

Inmiddels is er een dikke maand voorbij waarin werknemers met een kind jonger dan één jaar, hebben kunnen profiteren van betaald ouderschapsverlof. Werkgevers hebben er hun handen vol aan, zo merken we bij IJK. De meest gehoorde irritaties, knelpunten en vragen zetten we per sector op een rij.

Gemeentelijke sector en veiligheidsregio’s

De gemeentelijke sector en de veiligheidsregio’s kenden al een vorm van betaald ouderschapsverlof. De regels hierover staan en stonden in de Cao Gemeenten, Cao SGO en de CAR-UWO. In deze sectoren bestaat vooral veel onduidelijkheid over de samenloop van het betaald ouderschapsverlof uit de cao en het betaald ouderschapsverlof uit de wet. Kan er door die samenloop bijvoorbeeld recht bestaan op méér dan 26 weken ouderschapsverlof? Cao-partijen hebben nooit de bedoeling gehad het ouderschapsverlofrecht op te rekken. De cao-tekst lijkt echter ruimte te bieden voor een andere uitleg. Verder is de vraag hoe het wettelijk betaald ouderschapsverlof aangevuld kan worden met betaald ouderschapsverlof uit de cao. Wij vinden dat het wettelijk betaald ouderschapsverlof aangevuld kan worden met een budget vanuit het cao betaald ouderschapsverlof.

Op 13 september organiseerden wij speciaal voor deze sectoren een webinar over de Wet betaald ouderschapsverlof en de Richtlijn voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden. Wil je dit webinar terugkijken? Laat het ons weten via opleidingen@ijk.nl.*

Primair onderwijs

Ook de sector primair onderwijs kende al betaald ouderschapsverlof. In de cao stond een terugbetalingsverplichting. Namelijk voor het geval dat de werknemer binnen zes maanden na zijn ouderschapsverlof minder uren ging werken dan direct voorafgaand aan zijn ouderschapsverlof of voor het geval hij binnen een jaar na zijn ouderschapsverlof ontslag nam. Het belangrijkste knelpunt dat zich in deze sector voordoet, heeft te maken met die terugbetalingsverplichting. Tot frustratie van veel werkgevers hebben cao-partijen, bewust dan wel onbewust, de terugbetalingsverplichting niet volledig opgenomen in de nieuwe Cao PO, die deze zomer verscheen. Het gevolg is dat er nu géén terugbetalingsverplichting meer geldt bij ontslag binnen een jaar na opname van het ouderschapsverlof.

Op 15 september organiseerden wij speciaal voor deze sector een webinar over de Wet betaald ouderschapsverlof en de Richtlijn voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden. Wil je dit webinar terugkijken? Laat het ons weten via opleidingen@ijk.nl.*

Voortgezet onderwijs

De opname van betaald ouderschapsverlof zorgt voor bezettingsuitdagingen in het voortgezet onderwijs, waar nog altijd een lerarentekort speelt. Werknemers van wie het kind op korte termijn één jaar wordt, maken namelijk van de gelegenheid gebruik om al hun wettelijk betaald ouderschapsverlof ineens op te nemen.

Op 15 september organiseerden wij speciaal voor deze sector een webinar over de Wet betaald ouderschapsverlof en de Richtlijn voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden. Wil je dit webinar terugkijken? Laat het ons weten via opleidingen@ijk.nl.*

Gehandicaptenzorg

Het betaald ouderschapsverlof uit de cao is met de inwerkingtreding van de Wet betaald ouderschapsverlof komen te vervallen. Tot 2 augustus 2022 kende de cao een terugbetalingsverplichting voor het betaald ouderschapsverlof uit de cao. Die hield in dat een werknemer het salaris over het betaalde ouderschapsverlof moest terugbetalen, als hij tijdens of binnen 6 maanden na afloop van zijn ouderschapsverlof ontslag nam of minder ging werken. De terugbetalingsverplichting bestaat sinds 2 augustus niet meer en er geldt geen overgangsrecht. Dit heeft het volgende gevolg: als een werknemer vóór 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof uit de cao opnam en na 2 augustus 2022 zelf ontslag neemt, dan hoeft hij het salaris over dit verlof niet terug te betalen.

Wil je meer weten over betaald ouderschapsverlof in deze sector? Download dan de toolkit Eerste Hulp Bij Ouderschapsverlof in de sector Gehandicaptenzorg.

VVT

Over de betaalde ouderschapsverlofuren krijgt de werknemer geen salaris en salaristoelagen, maar een uitkering van het UWV. Het UWV betaalt deze uitkering pas achteraf uit. Wij raden aan om van tevoren met de werknemer af te spreken of het UWV de ouderschapsverlofuitkering rechtstreeks aan de werknemer moet betalen of rechtstreeks aan de werkgever. Ook moet je met de werknemer afspreken of je zijn salaris over de ouderschapsverlofuren ter hoogte van 70% van het dagloon van de werknemer wel of niet tijdelijk 'voorschiet’ en achteraf verrekent met de uitkering die betaald is. Als je voor achteraf verrekenen kiest, moet je rekening houden met administratieve correcties.

Wil je meer weten over betaald ouderschapsverlof in deze sector? Download dan de toolkit Eerste Hulp Bij Ouderschapsverlof in de sector VVT.

In ons HRM kennisplatform RAP vind je alle informatie die je als HRM’er nodig hebt over ouderschapsverlof. Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan per e-mail contact op met de Helpdesk HRM.

* Deelnemers aan het webinar kunnen deze kosteloos terugkijken.