Training: CAR-UWO Veiligheidsregio's

Wil je als HRM-professional, OR-lid of salarisadministrateur in één dag alles weten over de CAR-UWO? Tijdens de training bespreken we de werkingssfeer en totstandkoming van arbeidsvoorwaarden en nemen we de CAR-UWO door aan de hand van de praktijk.

Daarbij komen rechtspositionele onderwerpen zoals arbeidsvoorwaarden, de arbeidsovereenkomst, het Individueel Keuzebudget, salaris en salaristoelagen, vakantie en verlof, ziekte en re-integratie en ontslag in ieder geval aan bod. Verder gaan we in op actualiteiten.

Resultaat

Na het volgen van deze training:

  • Ken je de algemene toepassing van de CAR-UWO;
  • Ken je de structuur, opbouw en inhoud van de CAR-UWO;
  • En kun je vragen uit de praktijk adequaat beantwoorden.

Doelgroep

HRM-professionals, OR-leden, salarisadministrateurs.

Prijs

€ 495,- (vrij van btw) RAP-klanten 
€ 550,- (vrij van btw) niet-RAP-klanten

Deze training gaat alleen door bij minimaal 6 deelnemers

Incompany?

Deze training bieden wij ook incompany aan. Voor meer informatie, neem contact op via: rap@ijk.nl.

Vragen?

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar goedbekend@ijk.nl

Open inschrijving