Training: Cao Gemeenten/Cao SGO (op locatie)

Tijdens de training bespreken we de werkingssfeer en totstandkoming van arbeidsvoorwaarden en nemen we de Cao Gemeenten door aan de hand van de praktijk.

Daarbij komen rechtspositionele onderwerpen zoals arbeidsvoorwaarden, de arbeidsovereenkomst, het Individueel Keuzebudget, salaris en salaristoelagen, vakantie en verlof, ziekte en re-integratie en ontslag aan bod. Verder gaan we in op actualiteiten.

Wanneer?

Dinsdag 20 september van 9.30 uur tot 15.30 uur locatie Utrecht.
Dinsdag 6 december van 9.30 uur tot 15.30 uur locatie Helmond.

Resultaat?

Na het volgen van deze training:

  • Ben je op de hoogte van de algemene toepassing van de Cao Gemeenten/SGO;
  • Ben je op de hoogte van de structuur, opbouw en inhoud van de Cao Gemeenten/SGO;
  • Ben je in staat vragen uit de praktijk adequaat te beantwoorden.

Prijs

€ 495,- RAP klanten 
€ 550,- niet RAP klanten

Deze bijeenkomst is vrijgesteld van btw.

Deze training gaat alleen door bij minimaal 6 deelnemers

Doelgroep

HRM-professionals, HR-medewerkers, OR-leden, salarisadministrateurs.

Incompany?

Deze training bieden wij ook incompany aan. Voor meer informatie, neem contact op via: rap@ijk.nl.

Vragen?

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar goedbekend@ijk.nl

Open inschrijving